Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 4/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zaměstnavatelé a opravný přehled

Daně a odvody

  • Ing. František Elis: Příjmy a výdaje spolupracujících osob

Pracovní právo

Informační technologie                                                                             

  • Online vzdělávání zlákalo už sto tisíc studentů       

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost
  • Ing. Miroslav Škvára, MBA: Peníze pod kontrolou

ČSSZ informuje

  • Soubor statí o historii sociálního pojištění byl pokřtěn        

Ze soudní praxe

  • Vracení náhrady mzdy vyplacené zaměstnavatelem za neplatné rozvázání pracovního poměru

Konzultace

Obálka