Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 1/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Informovat, naslouchat, pomáhat

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk - Minimální vyměřovací základ zaměstnance a výše pojistného

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní právo

ČSSZ informuje

  • Od ledna se valorizují všechny důchody

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • Snížení mzdy odebráním její výkonové složky

Důležité údaje

  • Zdravotní pojištění v roce 2018

Konzultace   

Rejstřík

Obálka