Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 6/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.: Délka soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění v roce 2016
  • Mgr. Renata Provazníková: Stárnutí populace – jev, před kterým nelze zavírat oči
  • Nezabavitelná část dávek a exekuce
  • Zákaz diskriminace starobních důchodců při vyplácení nadstandardního odstupného

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Zaměstnání a zatajený příjem

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Regresní právo zdravotní pojišťovny vůči třetí osobě

Konzultace

Obálka