Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 6/2016 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

Zdravotní pojištění

Zaměstnanost

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost
  • Mgr. Renáta Provazníková: Duševní nemoc – problém pro jednotlivce i společnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo                                                                               

Ze soudní praxe

  • Náhrada za ztrátu na výdělku pro zdravotně postiženého zaměstnance, který začal podnikat

ČSSZ informuje

  • Mýty o invalidních důchodech                                                                   

Konzultace                                                                                      

obálka