Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 7/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

 • Do práce i s kocovinou?
 • prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.: 300 let od narození vládkyně, která začala budovat
 • moderní sociální stát

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

Zákonodárství

Zdravotní pojištění

 • Ing. Antonín Daněk: Období trvání dohody o provedení práce
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění a hrazené služby

Pracovní právo

 • Richard W. Fetter: Přechod z dohody do pracovního poměru: je přípustná zkušební doba?
 • JUDr. Marie Salačová: Cestovní příkaz odevzdaný se zpožděním
 • Dohoda o pracovní pohotovosti a její odměňování

Osobnostní rozvoj

 • Mgr. Renáta Provazníková: Jak se ubránit vyhoření

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

 • Dávky související s rodinným životem         
 • Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné zaměstnance

Konzultace   

Obálka

Obálka Národního pojištění