Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 4/2018 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

  • Jak budeme pracovat a žít v nedaleké budoucnosti? Odpoví zákazník 2030
  • Spoluodpovědnost za agresivní duševně nemocné

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Evropská unie – účast zaměstnance v systémech sociálního zabezpečení

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Přestupky a následné sankce – část I.

Pracovní právo

Informační technologie

  • Tři tipy pro efektivní využívání technologií v interní komunikaci a spolupráci                  

Osobnostní rozvoj

ČSSZ informuje

  • Srovnání zemí OECD podle délky otcovské dovolené       
  • Počet českých důchodů zasílaných do zahraničí roste        

Ze soudní praxe

  • Ochrana spotřebitele: nevrácený přeplatek na vodném       

Důležité údaje

  • Výše nákladů                                    

Konzultace

Obálka