Časopis Národní pojištění

Časopis Národní pojištění

Odborný měsíčník Národní pojištění, který vydává ČSSZ, je důležitým zdrojem informací nejen o sociálním zabezpečení. Přináší novinky z oblasti důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění, z pracovního práva, novinky o dávkách sociální péče, lékařské posudkové služby či státní sociální podpoře. Nechybí ani výklady nových zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a mezinárodních smluv. V rubrice konzultace odpovídají přední odborníci na dotazy čtenářů.
 

Kontakty

Aktuality ze sekce Národní pojištění

Číslo 2/2017 přináší tyto články

Obsah

Víte, že...       

Na aktuální téma

Důchodové pojištění

  • Ing. Lenka Vlková Šárová: Hodnocení náhradních dob pojištění

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Dohody a zdravotní pojištění od 1. ledna 2017

Pracovní právo

ČSSZ informuje                                                            

  • Účastníci důchodového spoření mohou požádat o doplacení pojistného

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Mimořádné zastavení exekuce – pro nespravedlnost i nesmyslnost

Důležité údaje

  • Zaměstnanost v roce 2017    

Konzultace   

Obálka